Inflationen – Hur hamnade vi här?

Written by admin on september 13, 2022 in Uncategorized with inga kommentarer.

Länge har vi varit i en situation i Sverige där riksbanken hade velat se att vi hade en större inflation. Inflationen har varit historiskt låg under en mycket lång tid. Men sedan början på detta året har något hänt. Plötsligt ser vi rusande inflation som aldrig förr.

Orsaken till att vi har en skenande inflation är en kombination av flera olika faktorer som oturligt nu samverkar. Genom att dessa olika faktorer slagit till på en och samma gång så har upplever vi nu något av en perfekt storm på den ekonomiska sidan.

Stöden under pandemin

Under hela pandemin har världens regeringar varit rädd att deras länder ska kastas ner i en djup ekonomisk recession som de inte ska kunna ta sig ur. För att se till att den ekonomiska nedgången inte skulle bli allt för stor så har regeringarna fått hålla både enskilda medborgare men även företag under armarna. Genom att ge ut bidrag både till enskilda människor men även till företag som har haft det tufft så har man i många fall undvikit en ekonomisk kollaps. Även om dessa stöd varit ekonomiskt kostsamma så har de förmodligen varit vettiga instrument för att undvika ännu mer kostsamma kriser längre fram.

Många centralbanker har även stödköpt statsobligationer för att hålla räntorna nere och för att pumpa ut nya pengar i systemet. I USA har man även gått så långt som att man har skickat ut checkar med pengar till alla landets invånare. Dessa pengar har sedan använts, något som så klart håller igång ekonomin men samtidigt gör att priserna ökar.

Borde avslutats tidigare?

Det är många som nu argumenterar att man kanske på många håll var lite väl generös med de statliga stöden. Det förs också upp argument om att stöden avslutades alldeles för sent. När världen började öppna upp samhällena igen så betalades förfarande ut många bidrag och statliga stöd. När så ekonomin rivstartade så var den på ett sätt även kraftigt dopad av alla dessa utbetalningar. Denna nästan konstgjorda efterfrågeökning kan ha bidragit till att kraftigt höja inflationen.

Uppdämd efterfrågan efter pandemin

En annan orsak till att vi sett inflationen öka så mycket efter pandemin är så klart det faktum att det fanns en vilja bland vanligt folk att göra saker igen. I länder som har haft långa perioder med lockdown finns självklart en vilja att gå ut och shoppa igen. Men även att kunna äta och dricka på restaurang. Den stora viljan bland massan att vilja konsumera på en och samma gång gör att priserna stiger. I vissa fall finns det helt enkelt inte tillräckligt med varor eller tjänster för att mätta behoven. När detta inträffar kan ibland priserna stiga nästan hur mycket som helt.

Förutom en ren kostnadsökning på grund av efterfrågeökningen så ger köptrycket även en sekundär effekt i form av flaskhalsar i ekonomin. Många av de branscher som varit nedstängda under pandemin har nämligen funnit det utmanande att skala upp igen. I branscher där man har fått säga upp folk så har det visat sig vara svårt att snabbt rekrytera på nytt. I krogbranschen så har exempelvis många av arbetarna gått vidare till andra yrken eller börjat studera. Nu när efterfrågan är på topp så är det svårt att hitta bra personal. Detta faktum har drivit upp löner och andra kostnader. De högre kostnaderna måste sedan tas ut mot konsument genom högre priser. Just eftersom vi har ett uppdämt behov så har kunderna även i många fall accepterat dessa prisökningar utan att klaga.

Resebranschen

Är ett annat exempel på en bransch som varit extremt hårt drabbad av pandemin. Nu när vi är fria att röra på oss igen i stora delar av världen så vill så klart alla ut och resa på samma gång. För resebolagen har det varit utmanande att skala upp sina organisationer igen för att möta behoven. När efterfrågan är så pass stor och man inte har tillräckligt med plats på sina semesterorter eller om flygen är fulla så stiger självklart priserna kraftigt. Eftersom många konsumenter har vänta länge på att få resa anser sig många ändå ha råd att betala extra mycket för att få komma iväg på sin efterlängtade resa.

Skenande logistikkostnader

En stor bov i dramat med den höga inflationen är priser på transporter. Logistik och transportkostnader har verkligen skenat på senare tid. Många av de problem som finns i branschen startade redan under pandemin och har sedan dess orsakat problem som förseningar och även kraftfullt höjda kostnader. Ett exempel är sjöfrakten. Hela världen är egentligen beroende av en fungerande sjöfrakt. Varor transporteras, främst från Asien i allmänhet och Kina i synnerhet till västvärlden. När pandemin slog till blev många av dessa väldiga transportfartyg stillaliggande. Besättningar släpptes exempelvis inte in i de anlöpande länderna på grund av rädsla för smitta. Båtarna kunde på detta sätt bli liggande mycket långa tider i hamn. Det hände så klart även att besättningsmän fastnade i lockdowns i sina hemländer. Eftersom de då blev oförmögna att ta sig till sin arbetsplats så kunde de stora containerfartygen bli stillastående. Än idag är marknaden inte riktigt i balans. Efterfrågan är stor och fartygen hinner fortfarande inte med att köra allt i tid, något som ger historiskt höga priser men även förseningar.

Transporter är även beroende av bränsle. Eftersom priset på de flesta bränslen har, av olika orsaker, skenat så blir transporterna även dyrare. Eftersom en så stor del av kostnaden för en transport är beroende av bränslekostnaden så slår en höjning av exempelvis bensinpriset igenom direkt.

Kriget i Ukraina

Slutligen är kriget i Ukraina en stor orsak till den inflation som skenat sedan stridigheterna satte igång. De sanktioner som väst riktat mot Ryssland och även tvärt om medför stopp och låsningar i världshandeln som driver upp priserna på många områden. Varor som tidigare kunnat köpas av Ryssland får nu hittas på annat håll, ibland till dyrare priser. Ibland går det heller inte att fullt ut ersätta de varor som behövs, och då kan priserna stiga nästan hur mycket som helst på alternativa produkter.

Kriget har även gjort att Ukraina som är en mycket viktig exportör av livsmedel inte kunnat få ut sina varor som normalt. Denna blockad medför svält och elände särskilt i fattigare delar av världen. Den medför även att priserna på mat stiger, både i rika och fattiga länder.

Kriget har även medfört en energikris av sällan skådat slag. Eftersom Ryssland kraftigt minskat eller till och med stoppat sin export av gas så finns inte tillräckligt med energi i Europa. Denna kris driver upp priserna på alla sorters bränslen och ger genomslag i hela världen. Eftersom nästan alla ekonomisk aktivitet är beroende av energi så påverkar högre priser på detta område slutpriserna på de flesta varor och tjänster man kan tänka sig.

Investera på börsen

Written by admin on maj 24, 2021 in Uncategorized with inga kommentarer.

Aldrig tidigare har det varit så populärt bland svenskarna att investera i aktier och fonder som just nu. Värdena som är investerade på börsen är all time high och fler småsparare än någonsin har valt att lägga en del av sina tillgångar i aktier eller fonder.

aktiehandel

Varför ska man ge sig in på börsen med sina pengar?

Att investera sina pengar i aktier och fonder har över tid visat sig vara en mycket god placering som gett avkastning i form av utdelningar och stigande kurser. Självklart kan aktier och fonder även gå ner och tidigare prestationer garanterar på inget sätt att framtiden kommer vara lika ljus. Det har dock gång på gång bevisats att om man investerar brett och långsiktigt så har de flesta kunnat tjäna bra med pengar över tid.

Aktier eller fonder?

Att handla i enskilda aktier är oftast betydligt mer riskfyllt än att handla bredare fonder. Detta eftersom fonder innehåller aktier från olika bolag, risken sprids därmed över en mängd olika företag. Skulle ett av bolagen i fonden gå dåligt så kan man alltid sätta hoppet till att andra gör bättre ifrån sig. Omvänt så kan man självklart se att de största klippen kan göras i aktier då dessa oftast rör sig betydligt mer än fonder, både upp och ner. Om man vet vad man gör och är väl insatt i bolagen och marknaden kan man därför göra stora förtjänster på att investera i aktier vid rätt tidpunkter.

Fonder bäst för den oerfarne

För nybörjaren eller till och med för den genomsnittliga spararen skulle vi trots allt inte rekommendera att man investerar i enskilda aktier. Visst kan man köpa på sig aktier om man vill ha lite spänning eller krydda i portföljen. Köper man aktier ska man dock vara riskmedveten och vara beredd att förlora det man investerar. För den oerfarna rekommenderar vi istället att man investerar i bredare fonder. Om man vill sprida riskerna bör man investera i fonder som är aktiva i olika branscher. Allra bäst är att investera i så kallade indexfonder. Indexfonder är breda fonder som följer stora index, på detta sätt blir fonden trögrörlig och mindre riskfylld än fonder som till exempel investerar i ett fåtal bolag eller bara inom ett specifikt område.

Att investera alla pengar i en och samma indexfond kan dock också visa sig vara riskfyllt. Säg till exempel att man investerar i en indexfond som följer stockholmsbörsen. Då har man spridit sina risker över en mängd olika svenska bolag, vilket är bra, man har ju dock samtidigt uteslutit cirka 99% av hela världsekonomin. Som svensk är det lätt hänt att känna sig trygg då man investerat i svenska bolag, man ska dock komma ihåg att Sverige är en väldigt liten del av världsekonomin. Vill man sprida sina risker på riktigt så måste man därför investera i fonder som investerar i bolag i andra delar av världen. En bra start är att köpa en så kallad globalfond. En globalfond investerar en stor del av sitt innehav i amerikanska bolag, just därför att USA är den största finansiella marknaden. Om man istället tror på tillväxtländer så finns det alldeles utmärkta fonder som investerar i dessa länder.

Hur kommer jag igång?

För att börja handla med aktier eller fonder behöver man en depå hos en bank eller en internetmäklare. Om man är nybörjare skulle vi rekommendera att man väljer ett så kallat investeringssparkonto (förkortat ISK). En stort fördel med ett ISK är att det tar bort många av de krångligheter som en aktiesparare tidigare fick stå ut med. Om man har ett ISK slipper man nämligen deklarera sina värdepappersaffärer varje år. Istället dras en schablonmässig skatt ifrån kontot. Den schablonmässiga skatten är dessutom rätt så förmånlig. De flesta sparare tjänar därför på att ha ett ISK-konto förutsatt att börsen fortsätter utvecklas så bra som den gjort det senaste åren.

Innan du börjar investera rekommenderar vi även att du börjar läsa på lite om börsen, ekonomin och värdepappershandel med mera. Om man investerar i enskilda aktier så tycker vi att det är ett måste att man sätter sig in i de bolag man vill investera i. Om man inte kan förstå vad bolagen sysslar med, och hur marknaden de verkar på fungerar, så tycker vi inte heller att man ska lägga sina pengar på dem. Information är nyckeln till att göra bra investeringar. Bra information för nybörjaren finns i Swedbanks Aktieskolan.

E-handeln i Sverige

Written by admin on april 15, 2021 in Uncategorized with inga kommentarer.

E-handeln i Sverige växer så det knakar. Redan innan Coronapandemin har e-handeln vuxit med tvåsiffriga procentsatser i bra många år. I och med årets och förra årets situation, med restriktioner, och även rädsla bland många för att handla i traditionella butiker, så har handlandet på nätet sett ett ännu tydligare uppsving.

Allt fler handlar online, men är det något för alla?

Enligt postnord så växte e-handeln i december 2020 hela 50 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Detta är en tillväxt som andra ”branscher” bara kan drömma om.

För dem som fortfarande inte har tagit steget att börja handla på nätet ligger förmodligen osäkerhet som en av orsakerna. Många äldre känner sig till exempel inte bekväm med tekniken. Det kan också vara så att man känner att kan vara osäkert med att betala över internet.

Ned följer därför några tips man kan följa för att kunna känna sig mer bekväm när man tar steget att handla på nätet för första gången.

Handla från välkända butiker och varumärken

Om man är ny på nätet så är det ingen ide att man exempelvis försöker handla från okända eller utländska butiker. Detta kan bara krångla till det hela. I allra värsta fall kan man ju också bli lurad. Idag finns det ett antal riktigt stora nätjättar i Sverige. Var och en av dessa har ett stort sortiment inom just sitt område. Detta innebär att man egentligen klarar sig på några få butiker för alla sina behöv. Som nybörjare kan det kännas tryggare att ha ett fåtal välkända butiker dit man kan vända sig för sina inköp.

Använd nätet som ditt verktyg att göra bra köp

Nätet är inte bara en kanal för att göra dina beställningar enkelt och tryggt. Det kan även vara ett verktyg för att hitta de bästa produkterna och de bästa priserna. Det finns en mängd siter som jämför priser såsom exempelvis Pricerunner eller Prisjakt. På nätet finns även en mängd sidor som testar och recenserar prylar. En enkel google-sökning kan leda dig till sidor som exempelvis M3 om du letar efter recensioner av teknikprylar eller till Barntopplistan om du letar efter tester av produkter för barn och barnfamiljer.

Tänk på logistiken

Om man är van att handla i fysiska butiker så kan det hända att man sticker iväg till affären i sista minuten för att handla det man behöver. När man handlar på nätet får man tänka lite annorlunda eftersom man inte kommer ha produkten i handen när man gör sitt inköp. Istället gäller det för nätshopparen att planera sina inköp, helst många dagar i förväg. Även om det står 1 dags leveranstid hos många butiker så vet vi erfarna konsumenter om att saker inte alltid går exakt så smidigt som man tänkt. Det kan hända att vara blir någon eller till och med några dagar försenade i transporten. Det kan ju också hända att varan är slut på lager och man därför får vänta till handlaren har fått varan i lager igen, innan den skickas ut till dig som slutkund.

Gränserna för vad som kan handlas på nätet flyttas fram

Tidigare var det kanske många som trodde att e-handeln skulle begränsa sig till vissa typer av produkter som är lätta att jämföra och som man inte behöver se i verkligheten. I början var därför exempelvis böcker ett utmärkt objekt att köpa på nätet. Senare visade sig även apoteksvaror vara en riktig hit. Ofta vet man vilka varor man ska köpa från sitt lokala apotek. Det finns ingen anledning att ta sig till apoteket i de fall man bara ska köpa sina vanliga produkter. Är det däremot så att man ska fråga om råd så är fortfarande de fysiska butikerna att föredra för många. Inom detta område gör många av nätbutikerna därför krafttag för att ha bättre information på sidorna. Ibland införs även chattkanaler till sin kundtjänst ifall man snabbt behöver fråga något.

Även om många i början var skeptiska till exempel till att köpa kläder eller till att köpa produkter till barn eller babyn online så har verkligheten visat att detta är fullt möjligt. Det har till och med blivit ett riktigt framgångsrecept för många butiker. Ofta kan man med hjälp av kännedom av specifika tillverkare eller med hjälp av recensioner online känna sig trygg med att exempelvis inhandla produkter såsom barnvagnar eller leksaker på nätet. Och detta ofta till priser som är betydligt lägre än de man ser i de fysiska butikerna.

Vi tror att utvecklingen kommer fortsätta och att man kommer känna sig allt mer bekväm med att handla prylar på nätet som man tidigare inte trott varit möjliga.