AdWords växer! 


I januari rapporterade Google en omsättning på 50,1 miljarder USD för helåret 2012. Det motsvarar en ökning med hela 32 procent jämfört med helåret 2011. Googlereklam, däribland AdWords står för huvuddelen av ökningen skriver nyhetssidan mobil.se. Sökordsmarknadsföring är den annonsform på internet som ökat mest sedan 2009. Under 2012 annonserade man för 7.7 miljarder kronor på internet, varav sökordsmarknadsföring utgav 38 %. Vilket innebär att sökordsmarknadsföring står för den största kakan inom internetmarknadsföring. (Källa: Byråvalsguiden Resumé) En utveckling som Google med all säkerhet är mycket nöjda över.

Är ni som så många andra intresserade av att börja med sökordsmarknadsföring? Ullman PR hjälper er gärna med allt från konsultation till AdWordsannonsering!

(bild hämtad från Byråvalsguiden Resumé)